To nie jest oferta. eKonto do usług to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 9 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą oraz wypłaty BLIK od 300 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 300 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A oraz Regulaminie rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A Promocja „Zyskaj premie z eKontem do usług II” Promocja „Zyskaj premie z eKontem do usług II” trwa od 06.06.2024 r. do 16.09.2025 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Premie. Do promocji można przystąpić w terminie od 06.06.2024 r. do 17.09.2024 r. spełniając w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji, poniższe warunki: 1) jesteś nowym klientem banku, 2) złożysz wniosek o otwarcie eKonta do usług wraz z wnioskiem o wydanie karty, 3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE OŚWIADCZENIA, 4) zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą). W Promocji może wziąć udział nowy klient banku, czyli osoba, która począwszy od 1.01.2020 r. nie była i nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem: rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 Nagrodami w promocji są: Premia I za szybki Wpływ i Transakcje w wysokości 100 zł, Premia II 50 zł, Premia III 50 zł, Premia IV 50 zł, Bonus za otwarcie eKonta do usług przez selfie albo e dowód w wysokości 200 zł, Bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 100 zł, Preferencyjna stawka za przewalutowanie transakcji zagranicznych 0% do 12 miesięcy. Dodatkowo możesz otrzymać promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości: 7,5% w skali roku do kwoty 25 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto do usług przez selfie albo e dowód, 5,5% w skali roku do kwoty 25 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto do usług w inny sposób niż przez selfie albo e dowód. Oprocentowanie środków przewyższających kwotę 25 000 zł na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele wynosi 0,5% w skali roku. Kwota łączna promocyjnych środków dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 800 mln PLN dla klientów, którzy otworzyli eKonto do usług w promocji „Zyskaj premie z eKontem do usług II” lub eKonto możliwości w promocji „Mogę jeszcze więcej”. Gdy kwota środków promocyjnych dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln zł oraz ulegnie wyczerpaniu, zamieścimy taką informacją na stronach: https://www.mbank.pl/indywidualny/m/i-mozesz-wiecej/ oraz https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-do-uslug/ Łączna wartość Premii I za szybki Wpływ i Transakcje, Premii II IV oraz Bonusa za otwarcie eKonta do usług na selfie albo przez e dowód, a także Bonusa za otwarcie konta dla dziecka wynosi maksymalnie 550 zł. Łączna wartość Premii wynosi maksymalnie 250 zł. Łączna wartość Bonusów wynosi maksymalnie 300 zł. Premie i bonusy są niezależnie od siebie, np. możesz zyskać wszystkie premie i bonusy, czyli łącznie 550 zł. Jednak również możesz otrzymać jedną z premii/bonusu w zależności od tego jakie i kiedy spełniłeś warunki. Premię I za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki: zrobisz wpływ min 1000 zł na Twoje eKonto do usług w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia, zrobisz minimum 8 transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta do usług i/lub w kolejnym miesiącu, Transakcje te nie mogą być anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru). Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i wykonałeś Wpływ w ciągu 7 dni kalendarzowych oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w czerwcu i/lub w lipcu, to Premię I za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca sierpnia. Premię II-IV otrzymasz, jeśli spełnisz łącznie warunki: W każdym kolejnym pełnym miesiącu (kolejno dla Premii II w drugim, dla Premii III w trzecim, dla Premii IV w czwartym pełnym miesiącu po otwarciu eKonta do usług) zrobisz wpływy min. 1000 zł na Twoje eKonto do usług, zrobisz minimum 8 transakcji odpowiednio w drugim/trzecim/czwartym pełnym miesiącu po otwarciu eKonta do usług, Transakcje te nie mogą być anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru). Premię II otrzymasz do końca trzeciego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i spełniłeś w sierpniu łącznie wszystkie warunki do otrzymania Premii II, to Premię II otrzymasz do końca września. Premię III otrzymasz do końca czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i spełniłeś we wrześniu łącznie wszystkie warunki do otrzymania Premii III, to Premię III otrzymasz do końca października. Premię IV otrzymasz do końca piątego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i spełniłeś w październiku łącznie wszystkie warunki do otrzymania Premii IV, to Premię IV otrzymasz do końca listopada. Bonus za otwarcie eKonta do usług przez selfie albo e dowód otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki: otworzysz eKonto do usług przez selfie albo e dowód, spełnisz wszystkie warunki do otrzymania Premii I za szybki Wpływ i Transakcje oraz Premii II, III i IV. Bonus za otwarcie eKonta do usług przez selfie albo e-dowód oraz za spełnienie łącznie wszystkich warunków do otrzymania Premii I za szybki Wpływ i Transakcje oraz Premii II, III i IV otrzymasz do końca piątego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i spełniłeś łącznie wszystkie warunki do otrzymania Premii I za szybki Wpływ i Transakcje oraz Premii II, III i IV to Bonus za otwarcie eKonta do usług przez selfie albo e-dowód otrzymasz do końca listopada. Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki: otworzysz eKonto do usług, następnie otworzysz eKonto Junior dla dziecka do końca pierwszego miesiąca następującego po otwarciu eKonta do usług. Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w czerwcu i w lipcu otworzyłeś eKonto Junior, to Bonus otrzymasz do końca sierpnia. Preferencyjną stawkę 0% za przewalutowanie transakcji zagranicznych do 12 miesięcy otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki: otworzysz eKonto do usług razem z Kartą: Visa PayWave, Visa Foto lub Mastercard PayPass, aktywujesz usługę wielowalutową przez aplikację mobilną lub złożysz wniosek o uruchomienie usługi w serwisie transakcyjnym w czasie trwania promocji, zrobisz transakcje zagraniczne Kartą, o którą zawnioskowałeś podczas zakładania eKonta do usług. Okres do 12 miesięcy korzystania z preferencyjnej stawki za przewalutowanie transakcji zagranicznych wynoszącej 0% jest liczony od dnia otwarcia Rachunku. Przykład: Otwierasz Rachunek 06.06.2024 i tego samego dnia aktywujesz usługę wielowalutową. Okres w jakim korzystasz z 0% za przewalutowanie transakcji to 12 miesięcy i zakończy się 05.06.2025 r. Otwierasz Rachunek 06.06.2024 i usługę wielowalutową aktywujesz po sześciu miesiącach, czyli 06.12.2024 r. Okres, w jakim korzystasz z preferencyjnej stawki wynosi 6 miesięcy i zakończy się 05.06.2025 r. Otwierasz konto 17.09.2024 r. i tego samego dnia aktywujesz usługę wielowalutową. Okres w jakim korzystasz z 0% za przewalutowanie transakcji to 12 miesięcy i zakończy się 16.09.2025 r. Preferencyjna stawka za przewalutowanie transakcji zagranicznych wynosząca 0% będzie naliczana tylko i wyłącznie, gdy aktywna będzie usługa wielowalutowa. Jeżeli usługa wielowalutowa będzie nieaktywna, pobierzemy opłatę za przewalutowanie transakcji zagranicznych zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Dodatkowo, nagrodą w promocji jest promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele. Będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele przez trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe (np. jeżeli otworzysz rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele 06.06.2024 r., to Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało do końca czerwca, w lipcu, w sierpniu i we wrześniu). Po tym okresie środki na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele będą oprocentowane zgodnie z aktualnie obowiązującą w banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A Promocyjne oprocentowanie na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest sprawdzany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo–rozliczeniowym (np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są rachunki do regularnego oszczędzania Moje cele i ostatniego dnia czerwca miałeś na nich 300 zł, aby mieć Promocyjne oprocentowanie na koniec lipca, na tych rachunkach musisz mieć o 100 zł więcej niż ostatniego dnia czerwca. Jeżeli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia rachunku, promocja przestanie Cię obowiązywać. Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji oraz warunki otrzymania premii i bonusów opisaliśmy w Regulaminie promocji „Zyskaj premie z eKontem do usług II” zamieszczonym na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-do-uslug/ Promocja „Zyskaj bonus od mBanku II” Do promocji „Zyskaj bonus od mBanku II” możesz przystąpić od 10.04.2024 r. do 27.06.2024 r. lub do wyczerpania limitu 3 000 otwartych rachunków. Promocja trwa od 10.04.2024 r. do 31.10.2024 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Nagrodę specjalną. W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Nowymi klientami banku. Definicja Nowego klienta banku znajduje się w Regulaminie promocji. Aby skorzystać z promocji: • w czasie, w którym możesz przystąpić do promocji, złóż wniosek zapisujący do promocji dostępny na Stronie Promocji oraz tego samego dnia złóż przez selfie lub przez e dowód wniosek o otwarcie eKonta do usług wraz z wnioskiem o wydanie Karty i wyrażeniem zgody na mOkazje, • na ww. wnioskach zaakceptuj oświadczenia o treści wskazanej w Regulaminie promocji w części MOJE OŚWIADCZENIA, • do 27.06.2024 roku zawrzyj indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą). Jeśli założysz eKonto do usług przez selfie lub przez e-dowód oraz spełnisz pozostałe warunki promocji możesz otrzymać maksymalnie trzy Nagrody specjalne w formie kart podarunkowych o łącznej wartości 200 zł do zrealizowania w sieci sklepów stacjonarnych Biedronka, w tym: • I Nagrodę specjalną za Wpływ i Transakcje w formie e-kodu o wartości 100 zł, • II Nagrodę specjalną za Wpływ i Transakcje w formie e-kodu o wartości 50 zł, • III Nagrodę specjalną za Wpływ i Transakcje w formie e-kodu o wartości 50 zł oraz jednorazową usługę Allegro Smart na miesiąc za darmo. Łączna wartość Nagród specjalnych wynosi maksymalnie 200 zł. Możesz otrzymać wszystkie Nagrody specjalne, czyli łącznie 200 zł lub możesz otrzymać jedną z Nagród specjalnych w zależności od tego jakie i kiedy spełniłeś warunki. Możesz otrzymać po jednej Nagrodzie specjalnej za Wpływ i Transakcje, np. nie możesz dostać dwóch I Nagród specjalnych za Wpływ i Transakcje. Możesz otrzymać tylko jedną usługę Allegro Smart na miesiąc za darmo. Nagrody specjalne I-III za Wpływ i Transakcje oraz usługę Allegro Smart na miesiąc za darmo otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki: • przed złożeniem wniosku o eKonto do usług zapiszesz się do promocji składając wniosek na Stronie Promocji • następnie tego samego dnia złożysz wniosek o otwarcie eKonta do usług wraz z wnioskiem o wydanie Karty, wyrażeniem zgody na mOkazje oraz zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych. Twoje dane podane we wniosku o otwarcie eKonta do usług muszą być takie same jak dane podane we wniosku zapisującym do promocji. Wniosek zapisujący do promocji musisz złożyć przed złożeniem wniosku o eKonto do usług • zrobisz 1000 zł Wpływu na eKonto do usług. Wpływ wykonasz w miesiącu otwarcia konta lub w miesiącu kolejnym (warunek I Nagrody), drugim pełnym miesiącu po otwarciu konta (warunek II Nagrody) i trzecim pełnym miesiącu po otwarciu konta (przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem. Do wpływów zaliczamy również wpłatę we wpłatomacie i wpłatę w oddziale banku). • zrobisz minimum 8 Transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta do usług i/lub w kolejnym miesiącu (warunek I Nagrody), • zrobisz minimum 8 Transakcji odpowiednio w drugim(warunek II Nagrody) i trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta do usług (warunek III Nagrody), • Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru). Nagrodę specjalną otrzymasz za pośrednictwem mOkazji: • w wysokości 100 zł oraz usługę Allegro Smart na miesiąc za darmo do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług • w wysokości 50 zł do końca trzeciego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług • w wysokości 50 zł do końca czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług Promocją objętych jest 3 000 pierwszych klientów, którzy złożą wniosek zapisujący się do promocji, a następnie otworzą eKonto do usług przez selfie lub przez e-dowód. O liczbie rachunków pozostałej do otwarcia będziemy informować na Stronie Promocji. Licznik będziemy aktualizować minimum raz w tygodniu. O wyczerpaniu limitu poinformujemy na Stronie Promocji pod adresem: https://www.mbank.pl/zyskaj-bonus-od-mbanku-ii Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek